INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2023-11-30 11:10 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2023-10-09 14:51 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2024 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Wnioski można składać osobiście w biurze Izby Notarialnej w Lublinie lub przesyłać drogą pocztową na adres: Izba Notarialna w Lublinie, ul. Graniczna 7/1, 20-010 Lublin.


2023-09-08 15:07 #

Komunikat dla aplikantów I, II i III roku w sprawie noclegu podczas zajęć seminaryjnych


2023-05-23 14:28 #

Komunikat dla aplikantów IV roku w sprawie zaświadczenia o odbyciu aplikacji


2023-05-23 14:26 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie projektów aktów notarialnych


2023-04-12 09:20 #

Wzór opinii

Załączniki:

2023-01-12 10:44 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2022-12-30 13:34 #

Ogłoszenie w sprawie opłaty za aplikację w 2023 roku


2022-12-19 10:42 #

Harmonogram przebiegu praktyk sądowych dla aplikantów II roku (nabór 2021)


2022-10-06 13:58 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2023 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Wnioski można składać osobiście w biurze Izby Notarialnej w Lublinie lub przesyłać drogą pocztową na adres: Izba Notarialna w Lublinie, ul. Graniczna 7/1, 20-010 Lublin.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.