INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2024-05-14 10:40 #

Komunikat dla aplikantów III i IV roku aplikacji


2024-01-09 11:26 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2024-01-08 10:46 #

Komunikat dotyczący noclegów dla aplikantów I, II, III i IV roku aplikacji


2023-12-27 11:54 #

Ogłoszenie o opłacie rocznej za aplikację notarialną w 2024 roku


2023-12-20 11:10 #

Harmonogram praktyk sądowych i wzór opinii


2023-11-30 11:10 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie kolokwium


2023-10-09 14:51 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2024 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Wnioski można składać osobiście w biurze Izby Notarialnej w Lublinie lub przesyłać drogą pocztową na adres: Izba Notarialna w Lublinie, ul. Graniczna 7/1, 20-010 Lublin.


2023-09-08 15:07 #

Komunikat dla aplikantów I, II i III roku w sprawie noclegu podczas zajęć seminaryjnych


2023-05-23 14:28 #

Komunikat dla aplikantów IV roku w sprawie zaświadczenia o odbyciu aplikacji


2023-05-23 14:26 #

Komunikat dla aplikantów III roku w sprawie projektów aktów notarialnych


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.